یک سایت وب سایت صالحین  دیگر

میقات صالحین در رزمایش گردان های بیت المقدس برگزار شد.

میقات صالحین در رزمایش گردان های بیت المقدس برگزار شد.

در این میقات که قبل از نماز ظهر برگزار شد. بسیجیان در مورد مباحث معرفتی، تربیتی صحبت کرده و بر لزوم ارتباط عاطفی و محبت آمیز در بین اعضای دسته ها و توجه ویژه بر برنامه های معنوی و حضور بسیجیان در نماز های جماعت تاکید...

ادامه مطلب ...
نظارت و سرکشی از حلقات صالحین توسط فرمانده و مسئول محترم تعلیم و تربیت ناحیه شوط

نظارت و سرکشی از حلقات صالحین توسط فرمانده و مسئول محترم تعلیم و تربیت ناحیه شوط

در این سرکشی ها که با هدف نظارت بر ساختار شکلی و محتوای ارائه شده توسط سرگروهها در حلقات صالحین برگزار شد. فرمانده محترم ناحیه بر لزوم تقویت شبکه صالحین توسط ارکان صالحین و بروز بودن محتوا و تاکید بر گفتمان ولایت اشاره...

ادامه مطلب ...